Pups geboren!

Op 29 november zijn bij Harry en Engelien Rakhorst in Veessen (Gld) pups geboren; 5 teven en 4 reuen. Moeder is Blava z Prandorfa (imp Slk) en vader is Novak van ’t Weimeland.

Alle pups zijn grijs en mogen vanaf 17 januari het nest verlaten.

Moeder:
Blava z Prandorfa (NHSB Bijl.G-03229154)
Gezondheid:     HD A
Exterieur:           Uitmuntend
Kleur:                 Grijs
Jacht:                  Club SJP B diploma, praktijk bejaagd

Vader:
Novak van ’t Weimeland (LOSH 1151169)
Gezondheid:     HD A, ED 0/0
Exterieur:           Uitmuntend
Kleur:                 Grijs met enkele aftekeningen
Jacht:                 n.v.t.

Fokker: Harry Rakhorst (Veessen)
E-mail: harry.engelien@gmail.com

Kennelnaam: geen / met stamboom

Er zijn nog pups beschikbaar.

Wandelingen en corona

Vanwege de nieuwe corona maatregelen heeft de evenementencommissie besloten de wandelingen van zondag 19 december -Ouddorp- en oudjaarsdag -Bussloo- geannuleerd.

Zodra er weer meer mogelijk is, gaan we nieuwe data prikken.

We gaan weer wandelen:

19 december – Ouddorp

31 december – Bussloo

19 december – Ouddorp

Op zondag 19 december gaan we wandelen in Ouddorp.

Het wordt een gecombineerde duin- en strandwandeling van ca. anderhalf uur. De honden mogen de hele wandeling los, zowel in de duinen als op het strand.

Het is een heerlijk gebied vooral omdat het zo afwisselend is. Op een paar plekken zijn schitterende ver-gezichten op de duinen van Goeree.

Ver-gezicht

Na afloop kunnen we mogelijk bij strandcafé de Zeester -op eigen kosten- terecht voor een hapje of een kop koffie waar honden op het terras zijn toegestaan.

Eén maar: Het strandcafé is alleen geopend afhankelijk van het weer. We weten vooraf niet of we hier terecht kunnen.

Wij hopen jullie te mogen begroeten op deze wandeling

Locatie                   Parkeerplaats Oosterweg / Ouddorp.

Verzamelen:           11.30 uur

We vinden het prettig te weten wie er komt en met hoeveel. Mogelijk kunnen we vooraf een plekje op het terras reserveren (mits open) en dan aangeven met hoeveel personen we eventueel komen.

====================================================

31 december – Bussloo

Wat al jaren een soort van traditie is, is de oudejaarswandeling op Bussloo.

Ook dit jaar gaan we dit weer doen. Uiteraard is iedereen welkom, die zin heeft om een leuke en vooral gezellige wandeling mee te lopen!

Bussloo is een heel groot terrein waar we een wandeling om de recreatieplas gaan maken. Afhankelijk van het weer en onze zin, kunnen we een wandeling van ca 8 km maken of deze wat inkorten tot ca 6 km.

vrijdag 31 december:

verzamelen: half 12

adres: Zandwal 1, 7383 RP Voorst / parkeerplaats Restaurant de Middelburg.

We hopen op een grote opkomst op deze laatste dag van het jaar.

Tot de 31e om half 12!!

Aanlegproef veldwerk

Zaterdag 25 september heeft de aanlegproef veldwerk in Bleiswijk plaatsgevonden.

De proef is georganiseerd door de SRSH in samenwerking met de WSH.

Er hadden 6 honden ingeschreven, helaas heeft  één deelnemer met een Slowaak afgezegd. Uiteindelijk deden vijf honden mee aan de proef, te weten 3 Slowaken en 2 Weimaraners. De natuurlijke aanleg van de honden is door keurmeesters Jur Deckers en Ger Hagen beoordeeld op inzet, neusgebruik, zoekwijze en voorstaan. Tevens werden de honden met een schottest beoordeeld of ze schotvast zijn. Tijdens de proef met het voorstaan op de fazant, heeft Fred van Marion geholpen door de honden aan de lange lijn te begeleiden.

Alle honden hebben de proef behaald en aan het einde van de proeven kreeg een ieder een certificaat uitgereikt en een goodybag van Kronch. De beste Slowaak van de dag was Morgan, voorgejaagd door Marjo Manten, tevens door haar gefokt.

Het was weer een erg gezellige dag dankzij de telkens weer enthousiaste keurmeesters, gemotiveerde voorjagers en niet vergeten de sportiviteit van de honden.

punten tellling
Goodybag voor alle deelnemers van de sponsor Kronch / Sana Vesta

uitslagen Kampioenschapsclubmatch 2021

Zondag 12 september heeft de KCM plaatsgevonden op het terrein van de KC Delft.

Het was een ontzettend gezellige dag. Keurmeester Dick Rutten heeft alle tijd genomen om de honden te keuren. Alle honden zijn naar huis gegaan met een schitterend keurverslag.

Na afloop van de KCM is een groep met de honden in het geweldige park gaan wandelen. Zodoende hebben de honden een mooie beloning gekregen, na het ‘netjes moeten doen.

Jeugdklasse reuen:

CIAO SANTINO VOM KAPFFELSEN
18-03-2020, Joka z Prosného X Novak van ’t Weimeland
1 Uitmuntend (1 Exc), res. CAC, Beste Jeugdhond

RAGNAR VON DER SILBERWALDPERLE
17-06-2020, Blanche Danibull X B’Odin Vom Kapffelsen
2 Zeer Goed (2 VG)

Open klasse reuen:

NOVAK VAN ’T WEIMELAND
17-08-2014, Classic Dreams Golden Eagle X Cian Zo Zezul at Stormdancer
1 Uitmuntend (1 Exc), beste reu, CAC, BOS

Minor puppy klasse teven:

ANTONIA VOM FORSTSEEBLICK
02-05-2021, Amber Vom Höfischen Holz X Esko z Milhostovskych Poli
ABS

Tussenklasse teven:                    

URBAN REBELS BRANWEN
15-10-2019, Barbie Acta Non Verba X  Weirglodd Tegid
1 Uitmuntend (1 Exc)

Open klasse teven:

BLAVA Z PRANDORFA
03-04-2017, Mady Maholansky Les X Kubko Dru-Wyd
1 Uitmuntend (1 Exc)

BARBIE ACTA NON VERBA
03-03-2015, Barbie Acta Non Verba X Armani Acta Non Verba
4 Zeer Goed (4 VG)

URBAN REBELS ARIAL
17-10-2016, Karsca Yvka vd Merlinhoeve X Portos Kaicul
2 Uitmuntend (2 Exc)

PIPPA VAN T WEIMELAND
06-05-2016, Classis Dreams Golden Eagle X Larson z Milhostovskych Poli
3 Uitmuntend (3 Exc)

Gebruikshondenklasse teven

PRESENTING SARA VAN T WEIMELAND W’18
06-05-2016,Classis Dreams Golden Eagle X Larson z Milhostovskych Poli
1 Uitmuntend (1 Exc) res. CAC Beste Gebruikshond

Kampioensklasse teven:

NL KAMP. GARNA Z MILHOSTOVSKYCH POLI  JW+W ’19 NJK’20
15-01-2019, Orava x Milhostovskych Poli X Alan z Prandorfa1 Uitmuntend (1 Exc), beste teef, CAC, BOB, CW’21

Veteranenklasse teven:

NL KAMP. KARCSA YVKA VD MERLINHOEVE W’14
21-04-2012, Hunters Grey Delight Alpha Anzarah X Cian Zo Zezul At Stormdancer
1 Zeer Goed (1 VG), Beste veteraan

Met dank aan de sponsor Kronch die voer en goody bags beschikbaar heeft gesteld.

Aanlegproef Veldwerk

De jachtcommissie van de Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond organiseert een Aanlegproef Veldwerk (APV) op zaterdag 25 september 2021 op de velden van de familie Dijkshoorn te Bleiswijk.

Deze proef staat open voor honden van de rassen Slowaakse Ruwharige Staande Hond (Slovensky Hrubosrsty Stavac) en Weimarse Staande Hond, waarvan de eigenaar lid is van één van beide rasverenigingen.
Er kunnen 12 honden meedoen aan deze APV.

Tijdens deze APV wordt de natuurlijke aanleg van de honden beoordeeld. Onderdelen van de beoordeling zijn bijvoorbeeld de inzet, het neusgebruik, de zoekwijze en het voorstaan.
Na afloop vindt de schottest plaats, waarbij wordt beoordeeld of de deelnemende honden schotvast zijn.

De proef wordt gehouden met inachtneming van het Proevenreglement van de Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond. Dat betekent onder meer dat honden kunnen worden ingeschreven die tussen de 9 en 36 maanden oud zijn op de dag van de proef. Voor Slowaakse Ruwharige Staande Honden kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

De kosten voor deelname aan deze APV zijn € 30,-. De inschrijvingstermijn is geopend met de publicatie van dit bericht en sluit op 15 september. Slowaakse Ruwharige Staande Honden hebben voorrang bij plaatsing wanneer zij zijn ingeschreven voor 15 augustus. De overige deelnemers worden geplaatst op volgorde van inschrijving.

Aan het einde van de dag worden certificaten uitgedeeld aan de voorjagers van honden die de Aanlegproef hebben behaald. U ontvangt in ieder geval een beoordelingslijst waarop alle onderdelen staan met de beoordeling.
Conform het reglement van onze vereniging wordt aan het einde van de dag een prijs uitgereikt voor Slowaakse Ruwharige Staande hond die de meeste aanleg heeft getoond.

We hopen op een leuke, gezellige dag, met een goed resultaat.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen met Ger Hagen (jachtcommissie Vereniging SRSH 06-53469795). Hopelijk tot ziens in Bleiswijk!

Inschrijfformulier clubmatch

Inschrijven is mogelijk. De termijn sluit op 28 augustus.

Leden van de vereniging kunnen inschrijven met een korting van € 10,-
Voor de klassen 1 en 2 geldt: deze doen niet mee voor het CAC.
Voor de klassen 6 en 7 geldt: bewijzen meesturen met de inschrijving.

Kampioenschapsclubmatch

georganiseerd door de Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond

Wij zijn blij u te mogen melden dat wij op 12 september 2021 een Kampioenschapsclubmatch mogen houden onder auspiciën van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Dit betekent dat er Kampioenschapsprijzen (CAC’s) mogen worden gegeven. Wanneer er 16 honden of meer ter keuring worden aangeboden (pups niet meegerekend) telt dit CAC dubbel.
Aan het einde van de dag wordt de officiële titel “Clubwinner 2021” uitgereikt aan de beste hond van de dag.
Wij mogen te gast zijn op het terrein van KC Delft aan Tanthofdreef 10. Het terrein is open vanaf 09.00, de keuringen vangen aan om 10.00. We  hebben de heer Dick Rutten bereid gevonden om op deze dag de honden te keuren.
Het betreft een buitenshow met grote ringen zodat de honden zich optimaal kunnen tonen. Het is natuurlijk toegestaan om een tentje of bench mee te nemen voor u zelf en/of uw hond(en); daar wordt ruimte voor vrijgehouden.
Voor de mensen en honden met weinig ervaring in de ring; er wordt uiteraard voorafgaand aan de keuringen een duidelijke uitleg gegeven.
Wij hopen u te mogen begroeten op onze Kampioenschapsclubmatch.

Het bestuur


Het inschrijfformulier, met eventuele kopieën van bewijzen voor de klassen 6 en 7, kunt u sturen naar:

Secretariaat Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond
Prinsenhof 17
4233 DA Ameide
secretariaat@slowaaksestaande.nl

Het inschrijfgeld kunt u overmaken op bankrekening IBAN NL94 RABO 0172444187 t.n.v. Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond (BIC code RABONL2U)

De inschrijving sluit onherroepelijk op 28 augustus 2021.
Op deze Kampioenschapsclubmatch zijn de FCI Regulations for Dogshows van toepassing, alsmede het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer. Door in te schrijven verklaart u hiermee bekend te zijn en deze te accepteren. Daarnaast verklaart u met de inschrijving dat de ingeschreven hond, voor zover bekend, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voorbesmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat de hond niet zal worden ingezonden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten voordoen. Ook verklaart u hiermee dat de ingeschreven hond voldoende is geënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is.


Inschrijving betekent dat u akkoord gaat met het publiceren van de uitslag en foto’s op de website en de social media pagina’s van de vereniging.

Het inschrijfformulier is ook op te vragen via het Secretariaat Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond

via email: secretariaat@slowaaksestaande.nl

Algemene Leden Vergadering

De ALV wordt woensdagavond 23 juni as. gehouden via teams. De onderliggende stukken zijn op te vragen bij het secretariaat. Aanmelden voor dinsdag 22 juni 20.00 uur via het secretariaat:
e-mail: secretariaat@slowaaksestaande.nl
Daarna zal de link en de stukken via de mail worden toegezonden.


Wandelen Reeuwijkse Hout, zondag 27 juni 2021

Zondag 27 juni gaan we wandelen in het Groene Hart namelijk in de Reeuwijkse Hout.
Een oerhollands veenlandschap met verharde paden, grasvelden, zig-zag paden, bruggetjes en slootjes. Er zijn zelfs een aantal heuze hondenstrandjes waar de honden telkens even af kunnen koelen of zelfs schoon kunnen spoelen.

Startpunt: parkeerplaats Restaurant Reeuwijkse Hout (nummer 4)
(doorrijden tot eind van de weg, linkerkant parkeren)
Verzamelen: 11.45 uur
Start wandeling: 12.00 uur

Na afloop is er gelegenheid om bij vakantiepark Landal de Reeuwijkse Plassen een hapje en drankje (op eigen kosten) te nuttigen. Hier staan enkele picknicktafels en banken waar we gezellig kunnen zitten om wat na te praten.

Slowaken die lid of geen lid zijn van de vereniging mogen meelopen. En ook andere honden zijn welkom. Mits de honden sociaal naar elkaar zijn.

Een wandeling is een prima manier om meerdere Slowaken bij elkaar te zien en eigenaren te spreken. Het is altijd gezellig en leuk om mee te lopen.

Wie wandelt mee?