Algemene Ledenvergadering

Op 29 september werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering is het Verenigingsfokreglement met slechts 1 wijziging goedgekeurd door de vergadering. Aangezien het indienen van een door de leden goedgekeurd Verenigingsfokreglement nog de enige voorwaarde was voor het lidmaatschap van de Raad van Beheer hoopt het bestuur haar lidmaatschap nu vlug te kunnen aanvragen

In de nieuwsbrief van oktober publiceren we de notulen van en de genomen besluiten tijdens de Algemene Ledenvergadering

De secretaris