Aanlegtest Veldwerk in Bleiswijk


Guus pointing

Op zondag 23 april 2017 organiseert de SRSH haar voorjaar aanlegtest veldwerk te Bleiswijk.
Dit certificaat valt onder de regels van de SRSH, zie reglementen  Vooral in ons huishoudelijk reglement maar ook in ons fokreglement kunt u zaken wat betreft de test vinden.
Let wel, lees deze reglementen aandachtig zodat u weet wat deze aanlegproef inhoud.

Het aantal deelnemers aan deze aanlegtest is tien personen en twee  als reserve.
De honden mogen pas deelnemen bij een leeftijd van negen maanden.

De sluitingsdatum is 17 april of eerder bij het behalen van het maximale aantal deelnemers. Dit zal dan worden vermeld op de site van de SRSH.

U kunt zich ook hiervoor online inschrijven:

Het inschrijfgeld is 32,- euro en voor niet leden 42,- euro en kan gestort worden op: rekeningnummer 0172444187IBAN NL94 RABO 0172444187ten name van Vereniging SRSH te Delft onder vermelding van “aanlegtest veldwerk 23 april 2017″.
De inschrijving zal op volgorde van betaling plaats vinden. Wees er snel bij want VOL=VOL. Een week van te voren zult u een bevestiging ontvangen van deelname.

Met vriendelijke groet,
Bestuurslid jachtzaken,
Ger Hagen