Nieuwe regels voor- en najaarsveldwedstrijden

Met ingang van 1 juli 2018 treedt het nieuwe supplement voor Staande Honden in werking, alsmede het FTC bulletin 2018-01 (bijlagen). Dit supplement geeft regels voor de voor- en najaarsveldwedstrijden voor staande honden.

Het aangepaste supplement sluit beter aan op de Internationale Reglementering en is een impuls tot kwaliteitsverbetering.

De novice veldwedstrijden voor staande honden zijn vervallen en de leeftijdsgrens voor deelname aan jeugdwedstrijden is verhoogd tot 30 maanden (bij aanvang van het seizoen).

Nieuw is dat honden die hebben meegedaan aan open klas wedstrijden (Nationale kampioenschapsveldwedstrijden) niet meer worden toegelaten tot veldwedstrijden in de jeugdklas.

Daartoe zal het algemeen deel van het Algemeen Veldwedstrijd Reglement (artikel III.3 en 4) bij de totale integrale herziening worden aangepast.

Tevens is besloten dat ook op Nationale kampioenschapsveldwedstrijden (CAC) eenmaal missen of uitstoten van goed geplaatst wild leidt tot uitsluiting. Dat was al het geval bij Internationale kampioenschapsveldwedstrijden (CACIT). Artikel II.8 is hiertoe gewijzigd.

Overigens blijft het gebruik van het werkboekje verplicht!

Het nieuwe supplement voor Staande Honden is te downloaden op: https://www.orweja.nl/aangepaste-versie-supplement-voor-staande-honden/