Dummy Apporteer Proef

Op zondag 24 maart aanstaande organiseert de Vereniging een Dummy Apporteerproef (DAP) in Delft.
We hebben al vaker in dit gebied de DAP gehouden en het is een mooi terrein dat zich prima leent voor deze proef.

Deze proef is opgezet vanuit de vraag van de leden om mee te kunnen doen aan een proef waar niet met wild wordt gewerkt.

Werken met dummy’s
De DAP wordt door de vereniging “De Weimarse Staande Hond” georganiseerd en leden van ònze vereniging mogen met hun Slowaak daar ook aan meedoen. De proef heeft als doel het werk na het schot van onze hond te beoordelen. In tegenstelling tot de officiële ORWEJA jachthondenproeven (de Standaard Jachthonden Proef -SJP- voorheen KNJV proef), wordt tijdens deze proef alleen met dummy’s gewerkt. Tijdens deze dag moeten per opdracht/proef steeds twee dummy’s worden geapporteerd. Om aan deze proef mee te doen is geen diploma vereist. Uiteraard moet de hond wel wat ervaring hebben in het apporteren van dummy’s op het land, uit de dekking en uit het water.

Niveau van de hond en voorjager
Omdat de proef in maart is, en dus aan het begin van het trainingsseizoen wordt gehouden, is dit een goed moment om eens te kijken wat het niveau van de hond en voorjager is. De DAP is daardoor een ideale voorbereiding op het komende trainingsseizoen voor de Standaard Jachthonden Proeven en de Meervoudige Apporteer Proeven (MAP’s). Het is prettig voor de hond om het geleerde eens te kunnen laten zien op een ander terrein dan zijn/haar trainingslocatie.


Succes
Uiteraard krijgen de deelnemers na afloop een puntenlijst en wordt er de hele dag de tijd genomen om alle honden en voorjagers tot succes te brengen. Het wedstrijd- element is tijdens de Dummy Apporteerproef van onderschikt belang.

Inschrijving
De organisatie kan de dag laten doorgaan bij een minimum aantal inschrijvingen van 20 deelnemers.

Inschrijving bedraagt € 32,00.
Inschrijfformulier vindt u op de website van de vereniging “De Weimarse Staande Hond” bij de jachtagenda onder activiteiten.
Na inschrijving ontvangt u ongeveer een week voor de proef een mail ter bevestiging, met daarin het adres van de locatie.

We hopen u te mogen begroeten op 24 maart 2019.

Namens de Jachtcommissies van de Vereniging De Weimarse Staande Hond & De Slowaakse Ruwharige Staande Hond.