Algemene Leden Vergadering

De ALV wordt woensdagavond 23 juni as. gehouden via teams. De onderliggende stukken zijn op te vragen bij het secretariaat. Aanmelden voor dinsdag 22 juni 20.00 uur via het secretariaat:
e-mail: secretariaat@slowaaksestaande.nl
Daarna zal de link en de stukken via de mail worden toegezonden.