Inschrijfformulier clubmatch

Inschrijven is mogelijk. De termijn sluit op 28 augustus.

Leden van de vereniging kunnen inschrijven met een korting van € 10,-
Voor de klassen 1 en 2 geldt: deze doen niet mee voor het CAC.
Voor de klassen 6 en 7 geldt: bewijzen meesturen met de inschrijving.

Kampioenschapsclubmatch

georganiseerd door de Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond

Wij zijn blij u te mogen melden dat wij op 12 september 2021 een Kampioenschapsclubmatch mogen houden onder auspiciën van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Dit betekent dat er Kampioenschapsprijzen (CAC’s) mogen worden gegeven. Wanneer er 16 honden of meer ter keuring worden aangeboden (pups niet meegerekend) telt dit CAC dubbel.
Aan het einde van de dag wordt de officiële titel “Clubwinner 2021” uitgereikt aan de beste hond van de dag.
Wij mogen te gast zijn op het terrein van KC Delft aan Tanthofdreef 10. Het terrein is open vanaf 09.00, de keuringen vangen aan om 10.00. We  hebben de heer Dick Rutten bereid gevonden om op deze dag de honden te keuren.
Het betreft een buitenshow met grote ringen zodat de honden zich optimaal kunnen tonen. Het is natuurlijk toegestaan om een tentje of bench mee te nemen voor u zelf en/of uw hond(en); daar wordt ruimte voor vrijgehouden.
Voor de mensen en honden met weinig ervaring in de ring; er wordt uiteraard voorafgaand aan de keuringen een duidelijke uitleg gegeven.
Wij hopen u te mogen begroeten op onze Kampioenschapsclubmatch.

Het bestuur


Het inschrijfformulier, met eventuele kopieën van bewijzen voor de klassen 6 en 7, kunt u sturen naar:

Secretariaat Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond
Prinsenhof 17
4233 DA Ameide
secretariaat@slowaaksestaande.nl

Het inschrijfgeld kunt u overmaken op bankrekening IBAN NL94 RABO 0172444187 t.n.v. Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond (BIC code RABONL2U)

De inschrijving sluit onherroepelijk op 28 augustus 2021.
Op deze Kampioenschapsclubmatch zijn de FCI Regulations for Dogshows van toepassing, alsmede het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer. Door in te schrijven verklaart u hiermee bekend te zijn en deze te accepteren. Daarnaast verklaart u met de inschrijving dat de ingeschreven hond, voor zover bekend, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voorbesmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat de hond niet zal worden ingezonden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten voordoen. Ook verklaart u hiermee dat de ingeschreven hond voldoende is geënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is.


Inschrijving betekent dat u akkoord gaat met het publiceren van de uitslag en foto’s op de website en de social media pagina’s van de vereniging.

Het inschrijfformulier is ook op te vragen via het Secretariaat Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond

via email: secretariaat@slowaaksestaande.nl