Aanlegproef veldwerk

Zaterdag 25 september heeft de aanlegproef veldwerk in Bleiswijk plaatsgevonden.

De proef is georganiseerd door de SRSH in samenwerking met de WSH.

Er hadden 6 honden ingeschreven, helaas heeft  één deelnemer met een Slowaak afgezegd. Uiteindelijk deden vijf honden mee aan de proef, te weten 3 Slowaken en 2 Weimaraners. De natuurlijke aanleg van de honden is door keurmeesters Jur Deckers en Ger Hagen beoordeeld op inzet, neusgebruik, zoekwijze en voorstaan. Tevens werden de honden met een schottest beoordeeld of ze schotvast zijn. Tijdens de proef met het voorstaan op de fazant, heeft Fred van Marion geholpen door de honden aan de lange lijn te begeleiden.

Alle honden hebben de proef behaald en aan het einde van de proeven kreeg een ieder een certificaat uitgereikt en een goodybag van Kronch. De beste Slowaak van de dag was Morgan, voorgejaagd door Marjo Manten, tevens door haar gefokt.

Het was weer een erg gezellige dag dankzij de telkens weer enthousiaste keurmeesters, gemotiveerde voorjagers en niet vergeten de sportiviteit van de honden.

punten tellling
Goodybag voor alle deelnemers van de sponsor Kronch / Sana Vesta