Dekbericht

Verwachte geboortedatum: 1 december 2021

Moeder:
Blava z Prandorfa (NHSB Bijl.G-03229154)
HD A
KNJV B Clubdiploma, praktijkbejaagd (dispensatie werkeis)
Kleur: grijs, zonder aftekeningen

Vader:
Novak van ’t Weimeland (LOSH 1151169)
HD A
ED 0/0
Kleur: grijs, met aftekeningen
DNA onderzoek Vachtkleur Piebald S/N, Furnishings N/IC

Fokker: Harry Rakhorst (Veessen)
E-mail: harry.engelien@gmail.com
AVK waarde (ouderschapsverlies): 82,3%
Kennelnaam: geen

De documenten waaruit blijkt dat de ouderdieren voldoen aan de eisen in het Verenigingsfokreglement zijn ingediend bij en gecontroleerd door de rasvereniging. Vanwege de Corona maatregelen tbv jachtproeven en -wedstrijden in 2020 en het feit dat de moeder praktijk bejaagd is, heeft de rasvereniging dispensatie verleend voor de werkeisen.