World Club Dog Show of Slovakian National Breeds

slide-svetove-vystavy-960x350

De rasvereniging van Slowakije nodigt iedereen uit zich in te schrijven voor de World Club Dog Show of Slovakian National Breeds in Bratislava op 10 november. Deze CAC show waar naast de CAC’s en JCAC’s ook de titels Annual World Club Junior Winner 2013 en Annual World Club Winner 2013 wordt gehouden onder auspiciën van de FCI en de SKJ.

Meer informatie vindt u via de volgende link:

http://www.en.slovakdogbreeds.sk/

Groet,

Lens Deckers
Bestuurslid Internationale Contacten

Algemene Ledenvergadering

Op 29 september werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering is het Verenigingsfokreglement met slechts 1 wijziging goedgekeurd door de vergadering. Aangezien het indienen van een door de leden goedgekeurd Verenigingsfokreglement nog de enige voorwaarde was voor het lidmaatschap van de Raad van Beheer hoopt het bestuur haar lidmaatschap nu vlug te kunnen aanvragen

In de nieuwsbrief van oktober publiceren we de notulen van en de genomen besluiten tijdens de Algemene Ledenvergadering

De secretaris

Najaarsaanlegtest

Op 29 september heeft de Jachtcommissie van de vereniging voor de allereerste keer een Aanlegtest georganiseerd. Aan deze proef deden 5 Slowaken en 4Weimaraners mee. Naast een aanlegproef veldwerk in de bieten en een schottest hadden de voorjagers de mogelijkheid hun honden aan te melden voor twee apporteeronderdelen: een apport van veerwild uit diep water en het verloren apport van haarwild uit de dekking.
Keurmeesters waren Jur Deckers en Dolf de Snoo. Officieel geweer was John Troost.

 

Tijdens deze dag werd duidelijk dat veel Slowaken nog weinig ervaring hadden in de bieten. Slechts een van de Slowaken, Kynica Yvka van de Merlinhoeve, kwam tot voorstaan.
Aan het einde van de dag konden de keurmeesters melden dat het werk dat zij hadden gezien van de honden nog wel wat aandacht verdient maar dat alle honden voldoende hadden gescoord op de onderdelen en dus geslaagd waren!
Namens het bestuur dank ik de organisatie en de keurmeesters voor hun tijd en inzet en uiteraard de deelnemers voor hun deelname. Van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten!

De volledige uitslag leest u in het volgende document: UITSLAG AANLEGTEST 29-9-13

Paulien Bakker-Jansen

Secretaris