Inschrijfformulier clubmatch

Inschrijven is mogelijk. De termijn sluit op 28 augustus.

Leden van de vereniging kunnen inschrijven met een korting van € 10,-
Voor de klassen 1 en 2 geldt: deze doen niet mee voor het CAC.
Voor de klassen 6 en 7 geldt: bewijzen meesturen met de inschrijving.

Kampioenschapsclubmatch

georganiseerd door de Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond

Wij zijn blij u te mogen melden dat wij op 12 september 2021 een Kampioenschapsclubmatch mogen houden onder auspiciën van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Dit betekent dat er Kampioenschapsprijzen (CAC’s) mogen worden gegeven. Wanneer er 16 honden of meer ter keuring worden aangeboden (pups niet meegerekend) telt dit CAC dubbel.
Aan het einde van de dag wordt de officiële titel “Clubwinner 2021” uitgereikt aan de beste hond van de dag.
Wij mogen te gast zijn op het terrein van KC Delft aan Tanthofdreef 10. Het terrein is open vanaf 09.00, de keuringen vangen aan om 10.00. We  hebben de heer Dick Rutten bereid gevonden om op deze dag de honden te keuren.
Het betreft een buitenshow met grote ringen zodat de honden zich optimaal kunnen tonen. Het is natuurlijk toegestaan om een tentje of bench mee te nemen voor u zelf en/of uw hond(en); daar wordt ruimte voor vrijgehouden.
Voor de mensen en honden met weinig ervaring in de ring; er wordt uiteraard voorafgaand aan de keuringen een duidelijke uitleg gegeven.
Wij hopen u te mogen begroeten op onze Kampioenschapsclubmatch.

Het bestuur


Het inschrijfformulier, met eventuele kopieën van bewijzen voor de klassen 6 en 7, kunt u sturen naar:

Secretariaat Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond
Prinsenhof 17
4233 DA Ameide
secretariaat@slowaaksestaande.nl

Het inschrijfgeld kunt u overmaken op bankrekening IBAN NL94 RABO 0172444187 t.n.v. Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond (BIC code RABONL2U)

De inschrijving sluit onherroepelijk op 28 augustus 2021.
Op deze Kampioenschapsclubmatch zijn de FCI Regulations for Dogshows van toepassing, alsmede het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer. Door in te schrijven verklaart u hiermee bekend te zijn en deze te accepteren. Daarnaast verklaart u met de inschrijving dat de ingeschreven hond, voor zover bekend, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voorbesmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat de hond niet zal worden ingezonden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten voordoen. Ook verklaart u hiermee dat de ingeschreven hond voldoende is geënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is.


Inschrijving betekent dat u akkoord gaat met het publiceren van de uitslag en foto’s op de website en de social media pagina’s van de vereniging.

Het inschrijfformulier is ook op te vragen via het Secretariaat Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond

via email: secretariaat@slowaaksestaande.nl

Algemene Leden Vergadering

De ALV wordt woensdagavond 23 juni as. gehouden via teams. De onderliggende stukken zijn op te vragen bij het secretariaat. Aanmelden voor dinsdag 22 juni 20.00 uur via het secretariaat:
e-mail: secretariaat@slowaaksestaande.nl
Daarna zal de link en de stukken via de mail worden toegezonden.


Wandelen Reeuwijkse Hout, zondag 27 juni 2021

Zondag 27 juni gaan we wandelen in het Groene Hart namelijk in de Reeuwijkse Hout.
Een oerhollands veenlandschap met verharde paden, grasvelden, zig-zag paden, bruggetjes en slootjes. Er zijn zelfs een aantal heuze hondenstrandjes waar de honden telkens even af kunnen koelen of zelfs schoon kunnen spoelen.

Startpunt: parkeerplaats Restaurant Reeuwijkse Hout (nummer 4)
(doorrijden tot eind van de weg, linkerkant parkeren)
Verzamelen: 11.45 uur
Start wandeling: 12.00 uur

Na afloop is er gelegenheid om bij vakantiepark Landal de Reeuwijkse Plassen een hapje en drankje (op eigen kosten) te nuttigen. Hier staan enkele picknicktafels en banken waar we gezellig kunnen zitten om wat na te praten.

Slowaken die lid of geen lid zijn van de vereniging mogen meelopen. En ook andere honden zijn welkom. Mits de honden sociaal naar elkaar zijn.

Een wandeling is een prima manier om meerdere Slowaken bij elkaar te zien en eigenaren te spreken. Het is altijd gezellig en leuk om mee te lopen.

Wie wandelt mee?

kampioenschapsclubmatch

De Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond (SRSH) organiseert voor de tweede maal in haar bestaan een Kampioenschapsclubmatch (KCM) en wel op zondag 12 september 2021.
De KCM zal worden gekeurd door de heer D. Rutten op het terrein van de KC Delft.

Een kampioenschapsclubmatch is een exterieurkeuring voor alle Slowaakse Staande honden van leden en niet leden in het binnen- en buitenland die in het bezit zijn van een FCI-erkende stamboom en voldoen aan de rasstandaard.
De KCM is hét evenement binnen de SRSH om in levenden lijve, van jong tot oud, onze Slowaakse Staande te kunnen bewonderen en op zijn exterieur te laten beoordelen onder het toeziend oog van een keurmeester. Ook als u nog nooit eerder geshowd hebt, bent u van harte welkom om uw hond te laten keuren door een gespecialiseerde keurmeester.

Kwalificaties worden uitgedeeld aan honden vanaf 9 maanden: uitmuntend (U), zeer goed (ZG), goed (G) of matig (M). Op een Kampioenschapsclubmatch kan een kampioenschapsprijs (CAC) en de titel clubwinnaar worden gewonnen. Wanneer er genoeg inschrijvingen voor een kampioenschapsclubmatch zijn, tellen de punten dubbel.
Een CAC wordt toegekend aan de beste reu en de beste teef van het ras, mits deze de kwalificatie uitmuntend hebben gekregen.

Honden uit de babyklasse (pups van 4-6 maanden) en puppyklasse (6-9 maanden) kunnen de kwalificatie veel belovend (VB), belovend (B) en weinig belovend (WB) krijgen.

Elke deelnemende hond krijgt een verslag met bevindingen van de keurmeester.

Vorig jaar wilden we al een KCM houden, maar vanwege de corona maatregelen hebben we alle activiteiten, dus ook de clubmatch moeten afzeggen. We zijn blij dat we het dit jaar opnieuw kunnen organiseren. Aanvankelijk stond de KCM gepland op 6 juni maar vanwege de onzekere tijd, hebben we het uitgesteld naar 12 september 2021.

Helaas als gevolg van de gewijzigde datum hebben wij een andere keurmeester moeten regelen voor het keuren. Wij willen mevrouw D. Mensink bedanken voor haar toegezegde inzet die helaas door de wijziging van datum niet kon worden bewerkstelligd.
We zijn heel blij dat we de heer D. Rutte bereid hebben gevonden om onze KCM te keuren.

Keurmeester
Zijn liefde voor de hond stamt al van zijn prille jeugd. Bij hem thuis hadden ze geen hond, maar zodra hij de deur uit ging kwam er een Duitse Staande korthaar. Door de kynologen vereniging kwam hij erachter dat er van alles over honden te leren viel en zodoende startte hij cursussen en diverse opleidingen. Sprak veel met hondenmensen, werkte veel in de ring en besloot om het keurmeestersexamen te doen. Inmiddels mag hij vele hondenrassen keuren, waaronder ook onze Slowaak.

De heer Rutten keurt het gebit

Welkom
Overweegt u om een Slowaakse staande aan te schaffen, bent u uiteraard van harte welkom om kennis te maken met het ras. De KCM is het evenement waar u relatief veel Sowaken kunt zien en u uiteraard gezellig kunt bijpraten met eigenaren en mensen van de rasvereniging onder het genot van een kopje koffie/thee of iets lekkers, verkrijgbaar in de kantine van de KC Delft.
Niet ingeschreven honden zijn welkom op de KCM, mits gevaccineerd en aangelijnd.

Het evenement wordt gehouden met inachtneming van de dan geldende Corona maatregelen. Mocht de KCM onverhoopt moeten worden afgelast, dan krijgen de deelnemers hun inschrijfgeld volledig retour.

Het formulier zal binnenkort op de site verschijnen. Pak de stamboom erbij en wees nauwkeurig met het invullen van de inschrijving. Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretariaat@slowaaksestaande.nl

Wij kijken er al naar uit om samen met u er een gezellige en sportieve dag van te maken. Wat is er nu mooier om samen met andere Slowaken, misschien wel vader, moeder of nestbroertjes en/of zusjes van uw Slowaak mee te doen en ervaringen uit te wisselen met andere Slowaak eigenaren of hen te ontmoeten.

Tot 12 september!
De evenementencommissie en bestuur SRSH.

Corona virus

Door de strenge regelgeving rondom het Coronavirus gaan diverse activiteiten helaas niet door. Achter de schermen wordt er geregeld een activiteit georganiseerd die helaas niet mag doorgaan.


De clubmatch die in juni stond gepland, wordt verschoven naar zondag 12 september. Deze zal worden gehouden op het terrein van de KC Delft en de keurmeester is de heer D. Rutten.
Bij voldoende inschrijvingen zal de clubmatch een Kampioenschapsclubmatch worden.

28 Maart zou er een Dummy Apporteer Proef (DAP) door de Weimaraner vereniging worden georganiseerd, waaraan ook Slowaken mochten meedoen (mits lid van de WSH en/of de SRSH). Helaas is ook deze activiteit gecanceled en wordt mogelijk medio oktober van dit jaar gehouden.

Wandelingen worden ook opgeschoven. In de planning staat Leenderheide en mogelijk in de omgeving van Reeuwijk.

clubmatch 2020

De Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond (SRSH) organiseert voor de tweede maal in haar bestaan een Kampioenschapsclubmatch en wel op zondag 14 juni 2020.
De clumatch zal worden gehouden in Zaltbommel (Kerkwijk), bij het DogCenter

Sluiting van de inschrijving is 31 mei 2020

Ook dit jaar hebben we weer een gerenommeerde keurmeester uitgenodigd: Wout Arxhoek.
Wout is al ruim 45 jaar werkzaam binnen de kynologie. Hij is keurmeester, docent en actief in de jachthondensport. Kortom… een man met ongelooflijk veel ervaring die bevoegd is om de Slowaak te keuren.

Een clubmatch is een exterieurkeuring voor rashonden met een erkende (FCI) stamboom. Hier worden kwalificaties uitgedeeld aan honden vanaf 9 maanden: uitmuntend (U), zeer goed (ZG), goed (G) of matig (M). Op een Kampioenschapsclubmatch kan een kampioenschapsprijs (CAC) en de titel clubwinnaar worden gewonnen. Wanneer er genoeg inschrijvingen voor een kampioenschapsclubmatch zijn, tellen de punten dubbel.
Een CAC wordt toegekend aan de beste reu en de beste teef van het ras, mits deze de kwalificatie uitmuntend hebben gekregen.

Honden uit de babyklasse (pups van 4-6 maanden) en puppyklasse (6-9 maanden) kunnen de kwalificatie veel belovend (VB), belovend (B) en weinig belovend (WB) krijgen.

Elke deelnemende hond krijgt een verslag met bevindingen van de keurmeester.

We rekenen op vele inschrijvingen. Wat is er nu mooier om samen met andere Slowaken, misschien wel vader, moeder of nestbroertjes en/of zusjes van uw Slowaak mee te doen en ervaringen uit te wisselen met andere Slowaak eigenaren of hen te ontmoeten.

Schrijf de hond(en) in via
https://dogevents.nl/show/index.php/evenementen/srsh-kampioenschapsclubmatch-2020

Neem vooraf de stamboom erbij.

2017

De clubmatch 2020 komt eraan!

Zondag 14 juni houden we de clubmatch voor de Slowaakse Ruwharige Staande honden.
De locatie is: Zaltbommel bij het Dogcenter.

Keurmeester: Wout Arxhoek.
Bij voldoende inschrijvingen kan de clubmatch mogelijk weer een kampioenschapsclubmatch worden.

Nadere details volgen zo spoedig mogelijk. Maar houdt deze datum alvast vrij in de agenda!
Uiteraard zijn ook bezoekers welkom.

We are planning a (champion) club match 2020 of the Dutch Slovakian Rough Haired Pointing Dog club will be held on june 14th 2020. Please keep this date free in your agenda’s. Further details will soon follow.

Der Champion Clubmatch 2020 vom Slowakischer Rauhbart wird am 14. juni 2020 gehalten. Behalten Sie dieses datum bitte in ihrer Tagesordnung. Weitere details folgen noch.

Eerste SRSH-wandeling van 2020

zondag 9 februari / Baarn

We gaan wandelen met de Slowaken in Baarn op het landgoed Groeneveld.
Om 13.00 uur verzamelen we op de parkeerplaats van Pannekoekenboerderij de Wildenburg, de Wildenburglaan 9, 3744 MK Baarn.
Let op: houdt de honden nog even aan de lijn.

Het landgoed is een romantisch, 18e eeuws park in Engelse landschapsstijl waar je heerlijk kunt wandelen. Honden mogen het hele jaar loslopen en kunnen pootjebaden of zwemmen in de vijvers. Tijdens de wandeling loop je de ene keer over statige lanen en dan weer over kronkelende paden. 
De wandeling is met name een losloopgebied, maar soms moeten de honden even worden aangelijnd in verband met fietsers.  

We lopen langs Hoeve Ravenstein waar ze (biologische) streekproducten verkopen. Helaas is de Hoeve op zondag gesloten, maar wellicht een reden om een andere keer nog eens terug te komen.

Na afloop van de wandeling is er mogelijkheid om iets te eten en te drinken (op eigen kosten)  in de Pannenkoekenboerderij, waar het heerlijk vertoeven is, samen met je hond(en).
We zien jullie graag verschijnen. Tot zondag 9 februari in Baarn!

Geboortebericht

16 oktober: 4 teefjes en 1 reutje.

Zorgvuldig en bewust is vader Tegid (Weirglodd Tegid) uit Wales uitgekozen als juiste partner voor Barbie (Barbie Acta Non Verba).

Tegid is een niet heel forse reu, grijs van kleur, een super karakter, erg lief, binnenshuis heel rustig maar buiten een werkpaard.

Barbie is roan kleurig, heel lief, aanhankelijk en baasgericht, rustig, maar wanneer de lijn er buiten af gaat, gaat ze als een speer en laat een passie van ontzettende power en werklust zien.

De pups zijn alle grijs van kleur, met een (kleine) witte aftekening.

Fokster Marjo Manten kwam in 2012 in aanraking met het ras en was meteen verkocht. Met Kahlan (haar eerste Slowaak) heeft ze in 2016 een nestje gehad en is daarmee de enige erkende Nederlandse fokker. De pups uit dit eerste nest doen het zowel in de jacht als met mantrailing heel goed.

Pups zijn opgegroeid in de huiskamer en al gewend aan geluiden zoals vuurwerk en schot. Het nest is in overleg met de vereniging SRSH (Slowaakse Ruwharige Staande Hond) gefokt

Alle pups zijn geplaatst.
Contact: Marjo Manten, kennelnaam ‘Urban’s Rebels’ Telefoon: 06-41494593 (of via whatsapp)
e-mail: mjmanten@hotmail.com

Gezellige wandeling Loetbos

Zondag 20 oktober hebben we de ras-wandeling in het Loetbos (Lekkerkerk) in de Krimpenerwaard gehad. Dit gebied is bij uitstek geschikt voor mooie wandelingen. Het bevat een combinatie van grazige weilanden, een geheimzinnige bos en het riviertje de Loet. Dit maakt elke wandeling uiterst plezierig.
Het bos is ca 10 km lang, 180 ha groot en ligt tussen Krimpen aan den IJssel en Schoonhoven. Is enorm waterrijk met vele slootjes, veel bomen, weilanden en doorkijkjes over het water. De wandelpaden zijn grotendeels verhard, maar we zullen ook diverse graspaden volgen.

Het was een heel gezellige wandeling met een leuke opkomst.
Na afloop hebben we wat gedronken bij het nabijgelegen restaurant De Loetí (Kerkweg 279, 2941 LA Lekkerkerk).