Copyright en disclaimer

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond worden gereproduceerd, gebruikt of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook.

Disclaimer

De website van de Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kan de Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. De Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook.