Exterieur

Op Nederlandse en buitenlandse shows is de Slowaak nog steeds een zeldzame verschijning. Toch zijn er inmiddels al enkele leden van de vereniging met een Slowaak met een of meerdere showtitels.

In Nederland kunnen op CAC shows kampioenschappunten worden behaald. Vier van deze punten geven, wanneer de hond minimaal 27 maanden oud is, recht op het definitief Nederlands Kampioenschap. Daarnaast kan het Nederlands Jeugd Kampioenschap behaald worden wanneer de hond drie maal met een Uitmuntend als eerste is geplaatst in de Jeugdklasse.

Daarnaast wordt ieder jaar in november de Amsterdam Winner Show gehouden waar honden de titel Winner of Jeugdwinner kunnen behalen.

De rasstandaard van de Slowaak is goedgekeurd door de FCI bij de erkenning in 1981. In deze rasstandaard staat vermeld hoe een rastypische Slowaak er uit moet zien, maar ook wat het doel is van de hond. Zo lezen we in de alinea “algemene verschijning”: “Een hond van het gebruikshonden type, maar met adellijke lichaamsbouw. De basis haarkleur is grijs met een ruwe bovenvacht. De hond moet “de arbeid tonen” en is geschikt voor het werk in het veld, de dichte dekking en het water, is gespecialiseerd in het werk na het schot en de nazoek. Hij is gehoorzaam en eenvoudig af te richten.”

In het VFR Vereniging SRSH is de eis opgenomen dat alle fokdieren op een Nederlandse of buitenlandse show moeten zijn voorgesteld. Op die manier kan onafhankelijk worden vastgesteld of de hond voor wat betreft het exterieur voldoende voldoet aan de rasstandaard. De jachteigenschappen kunnen worden beoordeeld tijdens proeven, wedstrijden en aanlegtesten.

Op die manier draagt de vereniging niet alleen bij aan de instandhouding, maar ook aan de verbetering van ons ras.

clubmatch winner 2017